ปลาไทห่อเกลือย่าง

Tai no Shio Kama Yaki ปลาไทอิห่อเกลือ เป็นเมนูที่นำเอาปลาที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีมาห่อเกลือ เมนูนี้ถูกใช้ในการแสดงความยินดี หรือ เฉลิมฉลองของคนญี่ปุ่น สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากต้องใช้เวลาขึ้นรูปปลาและนำมาห่อเกลือและอบจนเกลือแห้ง

สั่งซื้อกรุณาติดต่อ
Line:
Tel: 090-236-2393